Faculty

NameQualification
SHAKILA BANU.S M.A.,DGDCA
RANJINI.B M.COM,DMNTT
PrabaBBM DNMTT,DE.LED
MALATHY.G BBM Dco op, DEL Ed
GRAHA LAKSHMI.M B.A,DNMTT,D.EL.ED
MADHUVIIHI.A B.Sc(cs),B.Ed
PRIYANGAB.Sc(maths),D.T.Ed
SANDHIYA.RDT.ED
SUJATHA.GB.Sc.,B.Ed
MEENA.S M.Sc
SIVASANKARI.DB.Sc., B.Ed.,
LEELAVATHI.KM.C.A.,
PRIYADHARSINI.K B.E.,
SARASU.M M.sc., B.ed.,
DEVI.SM.A.,(Tamil)
NILA.VB.A,. B.ed,.
SUGANTHI.SM.sc., B.ed.,
RAJA.SM.sc., B.ed.,
PERUMAL.D M.A., B.Ed.,
J.JAYASRIRAM B.E
Kanimozhi.D B.Sc,B.Ed
suganthi.SM.sc(maths),B.Ed
Sangeetha.G
Mahalakshmi.P
Rajarajeswarai
Lakshmi.S
Thajunnissa.SM.A English
Maheshwari.K
Sivasankari.E B.Sc,B.Ed
Nirmala.BB.A, B.Ed
Sri Dhivya.CM.sc,B.ed (Chemistry)
Jayabharathi.AM.sc.,(Maths)
S.VinithaM.A.,
Senthamizh.SM.com B.ed,M.Phil
Renukaparameswari.BM.sc,B.Ed,.
Thilagam.SM.sc,B.Ed
Suriya.K B.A, B.Ed
Prabakaran.PM.A.,B.Ed,M.Phil
Vinodkumar.RM.sc,B.Ed
Nandhini.SB.Sc,B.Ed
Baskar.SM.P.Ed
SAGAYA MARY.SMA.BEd
Indhumathi.D B.E
Sarasu.GM.Com,D.Ted
Hemavathy.R B.E